Contact Us

Contact Us

eHealth China (Xiamen) Technology Co., Ltd.

Address: 9F, ChuangXin Building,Xiamen Software Park I Zhen Zhu Wan (361005)

Email: contact@ehealth-china.com

Bus:

Getting off at Zhen Zhu Wan Stop: 112#, 122#, 29#, 310#, 47#, 751#, 857#, 87#, 92#

Getting off at Hai Yun Stop: 20#, Travel Bus 2#

eHealth U.S. Media Center

Sande Drew
Office Tel: 650/ 210-3107
Mobile Tel: 916/ 207-7674
Email: sande.drew@ehealthinsurance.com

Karen Auby
Office Tel: 650/ 210-3186
Mobile Tel: 408/ 460-8769
Email: karen.auby@ehealthinsurance.com

eHealth U.S. Media Center

Sande Drew
Office Tel: 650/ 210-3107
Mobile Tel: 916/ 207-7674
Email: sande.drew@ehealthinsurance.com

Karen Auby
Office Tel: 650/ 210-3186
Mobile Tel: 408/ 460-8769
Email: karen.auby@ehealthinsurance.com