Contact Us

Contact Us

eHealth China (Xiamen) Technology Co., Ltd.

Address: 9F, ChuangXin Building,Xiamen Software Park I Zhen Zhu Wan (361005)

Email: contact@ehealth-china.com

Bus:

Getting off at Zhen Zhu Wan Stop: 112#, 122#, 29#, 310#, 47#, 751#, 857#, 87#, 92#

Getting off at Hai Yun Stop: 20#, Travel Bus 2#

How to get to our place by Bus

 1. Travel Bus 2# (Train station to XMU Students' Dorm)
 2. 20# (SM to XMU Students' Dorm)
 3. 122# (Dong Pu to Zhen Zhu Wan)
 4. 29# (Software Park II to Lundu)
 5. 2# (Di Yi Ma Tou to Shang Li )
 6. 310# (Di Yi Ma Tou to Shang Li )
 7. 47# (Software Park II to XMU Xi Cun) )
 8. 751# (Xiang An to XMU)
 9. 857# (Hai Cang to Jing Zhou Park)
 10. 87# (Dong Du to Shang Li)
 11. 92# (Guan Yin Shan to XMU Xi Cun)
 12. 112# (Di Yi Ma Tou to Huang Cuo )

How to get to our place by Bus

 1. Travel Bus 2# (Train station to XMU Students' Dorm)
 2. 20# (SM to XMU Students' Dorm)
 3. 122# (Dong Pu to Zhen Zhu Wan)
 4. 29# (Software Park II to Lundu)
 5. 2# (Di Yi Ma Tou to Shang Li )
 6. 310# (Di Yi Ma Tou to Shang Li )
 7. 47# (Software Park II to XMU Xi Cun) )
 8. 751# (Xiang An to XMU)
 9. 857# (Hai Cang to Jing Zhou Park)
 10. 87# (Dong Du to Shang Li)
 11. 92# (Guan Yin Shan to XMU Xi Cun)
 12. 112# (Di Yi Ma Tou to Huang Cuo )